ஒற்றுமையும் ஆற்றலும் ஒருங்கிணைய உழைப்போம் posacanada@gmail.com 647-547-0781

புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடா

Our Members

Something have to know our board members


our donor's

Here some our recent donors for pungudutivu World

Pungudutivu Old Student's Association Committee Members

Join as a member or committee member with pungudutivu old school association. We are always waiting for your response.

Join With Us

Become a member to serve punguditivu world

Please fill up your details below

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion

Sponsors

Sponsor 2

Sponsors

Sponsor 1