ஒற்றுமையும் ஆற்றலும் ஒருங்கிணைய உழைப்போம் posacanada@gmail.com 647-547-0781

புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடா

Our Members

Something have to know our board members

Srini Bala

President

Year : 2022
Pageerathan Ariyaputhiran

Secretary

Year : 2022
Pagee Nagesu

Treasurer

Year : 2022

our donor's

Here some our recent donors for pungudutivu World

Pungudutivu Old Student's Association Committee Members

Join as a member or committee member with pungudutivu old school association. We are always waiting for your response.

Join With Us

Become a member to serve punguditivu world

Please fill up your details below

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion

Sponsors

fac

Sponsors

Sponsor 2

Sponsors

Sponsor 1