ஒற்றுமையும் ஆற்றலும் ஒருங்கிணைய உழைப்போம் posacanada@gmail.com 647-547-0781
Event Notice Board
Notice-Image

வருடாந்த‌ பொதுக் கூட்டம் 2024

100 melford dr.#1 scarborough ON M1B 2G4 2024-02-18 09:30 am


Notice-Image

"பூவரசம் பொழுது 2023"

CHINESE CULTURAL CENTRE -5183 SHEPPARD AVE E SCARBOROUGH ON M1B 5Z5 2023-12-30 05:00 pm


Notice-Image

எம்மண்ணின் வாரிசும் ஈழத்தின் பிரபல பாடகருமாகிய திரு.கோகுலன் சாந்தன் அவர்களிற்கான மதிப்பளித்தல் நிகழ்வு

The Estate Banquet & Event Centre 430 Nugget Ave, Scarborough, ON M1S 4A4 2023-08-31 07:00 pm


Notice-Image

2023 ஒன்றுகூடலும் விளையாட்டுப்போட்டியும் -

milliken park Area B&C 2023-08-06 09:00 am


Notice-Image

வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கடந்தாண்டு கணக்கறிக்கை மற்றும் புதிய நிர்வாக சபை தேர்வு

100 Melford DrScarborough, ON M1B 2G4 (Tapscott & Finch) 2023-03-19 10:00 am


Notice-Image

புங்குடுதீவு பாடசாலைகளில் சாதாரண தரத்தில் சித்தியடைந்தவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்வு

pungudutivu arangku 2023-01-22 12:00 am


Notice-Image

எம்மண்ணின் மகத்தான நினைவுகளைச் சுமந்த வண்ணம் ஒன்றுகூடுவோம். "சிநேகம் 2022"

Toronto 2022-12-01 12:00 am


Pungudutivu Old Student's Association Committee Members

Join as a member or committee member with pungudutivu old school association. We are always waiting for your response.

Join With Us

Become a member to serve punguditivu world

Please fill up your details below

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion