ஒற்றுமையும் ஆற்றலும் ஒருங்கிணைய உழைப்போம் posacanada@gmail.com 647-547-0781

கால்நடைகள் இறங்கி தண்ணீர் அருந்துவதற்கான இறங்கு தள

புங்குடுதீவில் உள்ள 15 குளம் /குன்றுகளை தூர் வாரி நீர் ஊற்றினை ஏற்படுத்தி / இடைக்கால அணை கட்டுகளைகளை

$0 Raise of $50

ஒன்றே செய்வோம்! நன்றே செய்வோம்! இன்றே செய்வோம்!
புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடா நீண்ட காலமாக பல வேலைத்திட்டங்களை காலம் காலமாக புங்குடுதீவில் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளதை யாவரும் அறிவீர்கள்
அதன் ஒரு அங்கமாக புங்குடுதீவில் உள்ள 15 குளம் /குன்றுகளை தூர் வாரி நீர் ஊற்றினை ஏற்படுத்தி / இடைக்கால அணை கட்டுகளைகளையும் / கால்நடைகள் இறங்கி தண்ணீர் அருந்துவதற்கான இறங்கு தளமும் அமைத்து கொடுத்துள்ளோம்
இந்த சேவையினை புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடா ஒரு அவசரகால தேவை கருதி மிக துரித கதியில் நிதி ஒதுக்கி மிக குறுகிய கால பகுதியில் இவ்வேலைத்திட்டத்தினை செய்து முடித்துள்ளது
இத்தருணத்தில் புங்குடுதீவு பழைய மாணவர் சங்கம் கனடாவுக்கு பண உதவி செய்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி
அத்தோடு இந்த ஆண்டு நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள்
புங்குதீவில் உள்ள பின்வரும் குளம்/குன்று/குட்டைகள் நீர் ஊற்றுக்கான நிர்மாண பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன

நன்றி

Donate Now  • Note: Are you Looking For Association Donation or Sponsorship, click here!

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion

Pungudutivu Old Student's Association Committee Members

Join as a member or committee member with pungudutivu old school association. We are always waiting for your response.

Join With Us

Become a member to serve punguditivu world

Please fill up your details below

We are always waiting for your helping hands, human service is the greatest religion